Groen

Dorpsfeest wordt groen

Natuurlijk dankzij de groene brandstof van onze nieuwe hoofdsponsor OG Clean Fuels. Maar we krijgen ook nieuwe bekers. We gaan dit jaar drinken uit duurzame plastic bekers van Heineken. Dat kost ons allemaal iets meer, maar we gaan vervuiling tegen door deze duurzame bekers* na gebruik in te zamelen en te laten recyclen.
Dat kunnen we niet alleen en vragen je hulp door de wijn-, frisdrank- en bierglazen nadat je ze niet meer gebruikt in de speciale recycle bakken te gooien. Of in te leveren bij de bar. We moeten ze namelijk schoon inleveren, dus we hebben nog wat te doen na afloop van het Dorpsfeest 🙂 Helpen jullie mee?

Heineken legt uit…
“Samen kiezen we voor een groenere beker én een duurzamer gebruik. Sinds 2019 zet Heineken zich in om een manier te vinden het gebruik van Single Use plastic te verminderen – en in 2022 zelfs te halveren. We hebben samen met klanten en de industrie onderzocht welke obstakels er zijn om een duurzame variant te gebruiken en hoe we deze obstakels kunnen wegnemen. We ontwikkelden een groenere beker en streven met Groene Regels naar een duurzamer gebruik”.

*Uit onderzoek van The LCA Centre is gebleken dat onze duurzame bekers met hoge recyclingsgraad vanaf 6x gebruik duurzamer zijn dan de zachte plastic bekers die je gewend was.