Huisregels

HUISREGELS

Om het verblijf voor alle bezoekers van Stoke City Goutum zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden de volgende huisregels:

1. Het betreden van het terrein 

Geschiedt op eigen risico en betreden van het festivalterrein betekent dat u deze huisregels accepteert. Visitatie en veiligheidsfouillering wordt uitgevoerd door onze beveiligingsmedewerkers en is verplicht. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

Na de entree-check mag je door om je tickets om te ruilen voor een polsbandje (per avond een andere bandje; je kunt dus niet voor alle avonden alvast je polsbandjes ophalen). Polsbandjes zijn aan leeftijd gebonden (18+ of 17 jaar of jonger). We mogen ten alle tijde je ID checken.

2. Gedrag 

Wees galant, geduldig en help de minder valide medemens. Neem je goede humeur mee en houdt de sfeer ontspannen en gezellig. We willen allemaal een schoon festival, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

Niet doen: Roken in de tent (mag alleen buiten), discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, het verkopen van goederen, overnachten op of rond het festivalterrein, stelen, vandalisme, dragen van voetbalshirts of clubuitingen, toegang verschaffen tot niet-publieke gebieden, rijwielen stallen op de daarvoor aangewezen plaats en nergens anders, en het plegen van overige strafbare feiten. Openbaar dronkenschap (of het vermoeden ervan), racistisch, fascistisch en/ of nationalistisch gedrag is niet toegestaan. Dan weet je dat even.

3. Spullen meenemen 

Denk aan zonnebrandcrème, regenjas/ poncho, pinpas en contant geld. De geluidsniveaus op het terrein kunnen, tot middernacht, hoger dan 85 dB(A) zijn, denk aan gehoorbescherming.

Niet meenemen:

Drugs, paraplu, (huis)dieren, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steek- of vuurwapens, vuurwerk, glas, blik, plastic flessen, (non) alcoholische dranken, etenswaren, kampeer artikelen, eigen geluidssystemen en overige gevaarlijke en/of verboden voorwerpen of stoffen.

Het in bezit hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. 

4. Overig 

Tijdens ons feest wordt er geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. De medewerkers in de bar vragen bij twijfel om legitimatie ook al ben je in het bezit van een polsbandje van 18+.
De bezoeker boven de 18 jaar ontvangt een polsbandje bij de ingang op vertoon van geldig legitimatiebewijs. Na middernacht (23.00 uur) kom je zonder een polsbandje niet meer het feestterrein op.

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

De organisatie Feestcommissie Goutum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie Feestcommissie Goutum, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het feest, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het verblijf op het feestterrein geschiedt derhalve op geheel eigen risico.

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie Feestcommissie Goutum is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

Het feestterrein is een toffe plek om te verblijven, maar denk om de mensen in ons dorp die niet bij het feest zijn. Dit betekent ook geen alcoholische dranken of bekers mee buiten het festival terrein. Bij het betreden en verlaten van Stoke City Goutum (feestterrein) dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om de toegang te weigeren of zaken in beslag te nemen.

Eenmaal gekochte consumptiemunten of niet gebruikte toegangskaarten zullen niet worden teruggenomen door de organisatie Feestcommissie Goutum. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van de organisatie Feestcommissie Goutum te allen tijde op te volgen.

Rest ons nog je heel veel plezier te wensen, maak er samen met iedereen een geweldig feest van!